Vårt erbjudande

Vi erbjuder hela uppdrag eller som deltagare i andras uppdrag. En särskild styrka har vi i att ge ”second opinion” på projekt utförda av andra uppdragsgivare.

Exempel på uppdrag som vi erbjuder:

 • Utredningar

  Förstudier, utredningar och förslag för att fatta beslut inom företag eller offentliga organisationer

 • Projektledning

  Samordna och leda ett eller flera projekt

 • Utvärderingar

  Utvärdera genomförda projekt och förändringar, och utgöra ”second opinion”

 • Rådgivare

  Rådgivare och diskussionspartner på tillfällig eller permanent basis i samband med projekt och förändringar

 • Styrelseuppgifter

  Komplettera och förstärka en styrelses arbete med erfarenheter och kompetens

 • Mentor/coach

  Stötta enskild person med personlig utveckling och inspirera en avdelning/organisation i en förändringsprocess