Erfarenhet

Medlemmarna har arbetat och utfört uppdrag inom bland annat:

Industrisektorn
Universitet och högskola
Statlig och kommunal förvaltning
Hälsosektorn
Finanssektorn
Kultursektorn
Ekonomiska och ideella organisationer
Media
Samhällsekonomiska utvärderingar
Företagshälsovård
Digitaliseringsprocesser
Affärsutveckling
Science Parks
Multikulturella arbetsgrupper
Omvärlds- och konsekvensanalyser
Innovation och entreprenörskap
Marknadsföring