Hem


Vi är ett nätverk av seniorer som erbjuder och förmedlar praktisk och teoretisk kompetens och erfarenhet.


Tankesmedjan 60 PLUS grundades i samband med ett första medlemsmöte hösten 2012 i Riksdagshuset i Stockholm. Våren 2013 bildades och registrerades ekonomiska föreningen Tankesmedjan 60 PLUS. Vi ser ett behov av att ta till vara och förmedla seniorers erfarenheter och kompetens till nya generationer.


Medlemmarna i vårt nätverk förenas genom intresse och förmåga till nytänkande och problemlösning vid utveckling av produkter och tjänster. Vi delar gärna med oss av vår kompetens och våra erfarenheter. Det sker bl.a. genom att vi erbjuder konsulttjänster, genomför utredningar och deltar i samhällsdebatter.