Hem

Välkommen till T60 Plus – en oberoende tankesmedja som inte är knuten till myndigheter, näringsliv, politiska partier eller religiösa och andra ideella organisationer. Vi strävar efter att synliggöra och bevisa att äldre har en enorm potential att bidra till en hållbar framtid.

Konkret illustrerades detta vid ett seminarium i Riksdagshuset den
sista januari i år med temat: Bort med ålderismen – ett Sverige för
alla åldrar. Seminariet direktbevakades av SVT Forum och finns
fortfarande att se via en länk man finner om man klickar på
”Demokratisk Representation” nedan. Ett par av presentationerna
finns att läsa under fliken Hem/Artiklar 2024.

Våra medlemmar har omfattande erfarenhet inom ledarskap, strategiskt arbete och organisationsutveckling, både inom den offentliga och privata sektorn. Vi har byggt vår kompetens genom långvarigt engagemang inom näringsliv, statlig och kommunal förvaltning, universitet och högskolor, hälsovård samt företag och organisationer.

Vi vill verka för att samhället ska dra nytta av äldres erfarenheter och deras vilja att bidra till utveckling och förändring. Samtidigt arbetar vi för att förverkliga och stärka de rättigheter som äldre medborgare har, så att de kan ses och behandlas som fullvärdiga deltagare i samhället.

Vi arbetar i och genom fem olika Temagrupper. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om de olika gruppernas syften och arbete.