Vår styrka

Vår styrka är bl a erfarenhet och intresse såsom:

Erfarenhet
Varje medlem har en lång och gedigen erfarenhet från en ledande befattning i samhället.
Den erfarenheten är både värdefull och unik. Kombinerar vi flera medlemmars erfarenhet kan vi få en oslagbar kombination.

Intresse
Alla medlemmar är seniorer/pensionärer och alla vill gärna dela med sig av sin erfarenhet och kompetens. Det gör att ersättningar och arvoden inte behöver vara samma som när vi var aktiva i arbetslivet. Vi finner glädje i att dela med oss.