Kontakt

Nedan hittar du information om hur du når oss. På grund av nya striktare EU-regler om personuppgiftsskyddet har vi valt att ange endast två kontaktpersoner på hemsidan.

Om du är intresserad av att anlita tankesmedjans tjänster kan du skicka en förfrågan till endera av angivna kontaktpersoner via den nedan angivna mail adressen. Beskriv vad du vill ha hjälp med så vidarebefordras din förfrågan till den eller de medlemmar som kan vara lämpliga för uppdraget. Det är med denne/dessa som du sedan kan föra vidare diskussioner om uppdraget.

Vill ni ha kontakt med oss skicka ett mail till info@tplus.se

Björn-Anders Larsson, ordförande för Tankesmedjan 60 PLUS, eller

Gunnar Bennstam, sekreterare för Tankesmedjan 60 PLUS