Vård och omsorg

Vår grupp fokuserar på att analysera effektivitetsproblem och kösituationer inom vården samt bristerna i medicinsk kunskap och resurser inom omsorgen. Vi arbetar främst med opinionsbildning för att påverka förbättringar.