Styrelsen


Dan Brändström, Sundbyberg, ordförande, professor, f.d. dir. för Riksbankens Jubileumsfond
Gunnar Bennstam, Ludvika, tidigare olika internationella chefsroller, ABB
Åke Dahlberg, Stockholm, f.d. chef för Riksdagens revisorers kansli
Leif Larsson, Lidköping, professor em. f.d. rektor för Högskolan i Skövde
Ulla Lundquist, Stockholm, f.d. vd för Svenska Bankföreningen
Gunnar Sahlin, Stockholm, f.d. riksbibliotekarie
Vigdis Moe Skarstein, Stockholm, f.d. riksbibliotekarie i Norge, f.d. universitetsdirektör i Norge