Lokal, regional, ekonomisk, social och uthållig utveckling

Vi stöttar Halmstads kommun i deras strävan efter en helhetlig utveckling. Vår grupp bidrar med idéer och kontakter för att främja en starkare ekonomisk och social utveckling. Vi erbjuder analyser, fakta och utvecklingsförslag på beställning.