Internationellt bistånd

Vi strävar efter att Sveriges bistånd ska präglas av kompetens och kvalitet, från planering och beslutsfattande till genomförande och utvärdering av långsiktiga effekter. Vårt mål är att Sverige, tillsammans med resten av världen, ska nå målen i Agenda 2030. Vi erbjuder rådgivning inom detta område.