Digitalt utanförskap

Vår grupp strävar efter att förbättra tillgängligheten till viktiga digitala samhällstjänster och att öppna upp för digitala möjligheter som berikar livet för alla medborgare. Vi vill skapa digital trygghet och tillgängliggöra samhällsdebatten online. Vi söker samarbeten med högskolor, universitet och organisationer som Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samt Institutet för Näringslivsforskning (IFN) för att förverkliga detta.