Demokratisk representation

Ålder får inte utgöra en grund för diskriminering – det är en självklarhet i vårt demokratiska system. Verkligheten är ofta en annan. Politiskt är gruppen 65 år eller äldre kraftigt underrepresenterad i Sverige riksdag. Endast fyra procent av riksdagens ledamöter är 65 år eller äldre samtidigt som gruppens väljarandel utgör 28 procent. Det innebär en ojämlikhet  i förhållande till övriga medborgare när det gäller tillgång till de grundläggande strukturerna i samhället som möjliggör inflytande, tillgänglighet och engagemang.

Tankesmedjan 60 plus vill ändra denna obalans så att de årsrika får möjligheter att bidra till samhällets utveckling med sina erfarenheter och kunskaper.

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/hur-gamla-ar-de-som-bestammer