Demokratisk representation

Ålder får inte utgöra en grund för diskriminering – det är en självklarhet i vårt demokratiska system. Verkligheten är ofta en annan. Politiskt är gruppen 65 år eller äldre kraftigt underrepresenterad i Sverige riksdag. Endast fyra procent av riksdagens ledamöter är 65 år eller äldre samtidigt som gruppens väljarandel utgör 28 procent. Det innebär en ojämlikhet  i förhållande till övriga medborgare när det gäller tillgång till de grundläggande strukturerna i samhället som möjliggör inflytande, tillgänglighet och engagemang.

Tankesmedjan 60 plus vill ändra denna obalans så att de årsrika får möjligheter att bidra till samhällets utveckling med sina erfarenheter och kunskaper